Furosemide

Online Apotheek

Nederland

Online Apotheek

België

Furosemide
Categorie
Wij laten zien:

Wat is Furosemide?

Heeft u plastabletten nodig, bijvoorbeeld omdat u last heeft van hartproblemen? De arts kan dan medicatie zoals Furosemide voorschrijven. Dit middel is een lisdiureticum, een specifieke soort plasmiddelen.

  • Dosering: Furosemide 40 mg
  • Prijs Furosemide (incl. online consult): vanaf € 41,50

Waarvoor wordt Furosemide gebruikt?

Soms is het noodzakelijk om zout- en wateruitscheiding via urine te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er sprake is van vochtophoping door lever-, nier- of hartaandoeningen. Ook bij longoedeem kan Furosemide ingezet worden. Soms schrijft de arts het voor als er sprake is van een hoge bloeddruk. Als er sprake is van een ernstig verhoogde bloeddruk zal dit middel niet afdoende zijn en wordt het voorgeschreven in combinatie met andere medicatie. Ten slotte kan dit middel ook worden voorgeschreven als er sprake is van een plotseling overschot van calcium in het bloed.

Zo gebruikt u Furosemide

Uw arts zal aangeven welke dosering van dit middel u dient te gebruiken. Volg andere aanwijzingen van uw arts en apotheker over het gebruik van deze medicatie ook altijd goed op. Over het algemeen gelden voor Furosemide de volgende voorschriften:

  • Doorgaans merkt u binnen 4 tot 8 uur na de start van de behandeling dat u meer urine afscheidt;
  • Als er sprake is van oedeem door hartaandoeningen of door nier- of leveraandoeningen is de startdosering doorgaans 20 tot 80 mg per dag, die u kunt innemen in 2 tot 3 doses. Daarna volgt een onderhoudsdosering van 40 mg per dag;
  • Bij hoge bloeddruk kan het middel alleen voorgeschreven worden met andere bloeddrukverlagende medicatie.

In de bijsluiter vindt u een volledige gebruiksaanwijzing voor dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen Furosemide

Net als andere geneesmiddelen kan ook Furosemide bijwerkingen geven. Schakel direct medische hulp in wanneer u tekenen ziet van een ernstige allergische reactie, zoals zwelling in keel of mond of problemen met ademhalen. Verder kan dit geneesmiddelen bloedafwijkingen veroorzaken. Dit kunt u herkennen aan een plotselinge toename van blauwe plekken en bloedingsneiging. In sommige gevallen is gemeld dat een patiënt plotseling bepaalde suikers niet meer kon verdragen. Het middel kan het ook lastig maken om uw bloed precies te meten. Ook klachten zoals hoofdpijn, dorst, spierzwakte en maagdarmstoornissen kunnen ontstaan. Ervaart u veel hinder van bijwerkingen? Overleg dan met uw arts.

Zoek

Deel deze pagina:

Disclaimer - medische inhoud:

De inhoud op onze website mag op geen enkele manier worden gezien als vervanging voor professioneel advies of behandeling door lokale artsen. Onze medische inhoud kan en mag niet worden gebruikt om zelfstandig een diagnose te stellen of een behandeling te starten.

Aangemaakt op: 01-02-2024
Laatst bijgewerkt op: 21-03-2024

Over ons:

Wij verkopen zelf geen medicijnen. Ons doel is om onze lezers te voorzien van begrijpelijke medische informatie die afkomstig is van gerenommeerde bronnen.

Vragen?

Kunt u niet vinden wat u nodig heeft? Neem gerust contact met ons op en stel al uw vragen.